ÚVOD  |   CÍLE ASOCIACE  |   ČLENOVÉ  |   ORGÁNY ASOCIACE  |   ARMY TEST  |   AKTUALITY  |   KONTAKT  |  
Předseda asociace: Michal Kuník, CEO SECURITAS ČR s.r.o.
Místopředseda asociace: Ing. Radim Vaněk, jednatel IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.
Místopředseda asociace: Ing. Libor Wurm, jednatel ALFEKO s.r.o.

Předseda a dva místopředsedové Rady mohou být pouze zástupci společností zaměstnávající příslušníka/y aktivní zálohy, která je součástí zálohy ozbrojených sil České republiky zřízené na základě zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon.
Rada asociace:
Michal Kuník, CEO SECURITAS ČR s.r.o.
Ing. Radim Vaněk, jednatel IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.
Ing. Libor Wurm, jednatel ALFEKO s.r.o.
Ing. Jan Pekař, BigBoard Praha, a.s.
Michal Kroft, advokát NWD Legal
Rada rozhoduje o přijetí za člena asociace.