ÚVOD  |   CÍLE ASOCIACE  |   ČLENOVÉ  |   ORGÁNY ASOCIACE  |   ARMY TEST  |   AKTUALITY  |   KONTAKT  |  
Předseda asociace: dočasně neobsazen
Místopředseda asociace: Ing. Radim Vaněk, jednatel IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.
Místopředseda asociace: Ing. Libor Wurm, jednatel ALFEKO s.r.o.

Předseda a dva místopředsedové Rady mohou být pouze zástupci společností zaměstnávající příslušníka/y aktivní zálohy, která je součástí zálohy ozbrojených sil České republiky zřízené na základě zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon.
Rada asociace:
Ing. Radim Vaněk, jednatel IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.
Ing. Libor Wurm, jednatel ALFEKO s.r.o.
Ing. Jan Pekař, BigBoard Praha, a.s.
Michal Kroft, advokát NWD Legal
Rada rozhoduje o přijetí za člena asociace.