ÚVOD  |   CÍLE ASOCIACE  |   ČLENOVÉ  |   ORGÁNY ASOCIACE  |   ARMY TEST  |   AKTUALITY  |   KONTAKT  |  
Asociace pro podporu aktivní zálohy má tyto cíle:

  • propagace a podpora institutu aktivní zálohy

  • organizace akcí na podporu aktivní zálohy

  • partnerství pro Ministerstvo obrany ČR pro jednání v otázkách legislativy týkající se zaměstnavatelů příslušníků aktivní zálohy

Asociace je nezávislou a neziskovou právnickou osobou s dobrovolným členstvím, spolčující své členy na základě společného zájmu.

Členem Asociace se mohou stát právnické a fyzické osoby, které o členství projeví zájem a souhlasí se stanovami a s cíli Asociace. O přijetí za člena Asociace rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada asociace.